News & Events   Back

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ

15 November 2017

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คุณมานาบุ  โบอิเกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอิออน(ไทยแลนด์)

ได้ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และ คณะ ที่มาเยี่ยมชม Maxvalu Supermarket สาขาพัฒนาการ

เพื่อชมบูธ ส้ม จากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมิเอะ ฮนชู  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินค้าแนะนำ

ใครอยากลิ้มลองส้มฮนชู ไม่มีเมล็ด ขอเชิญได้ที่บูธนะค่ะ

Share