News & Events   Back

New Year Grand Sale

11 December 2018

เมื่อเวลา 11.30น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดมหกรรมลดราคาสินค้า ภายใต้ชื่องาน “ลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale” เพื่อลดราคาจำหน่ายสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน เครื่องครัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 9 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 28 วัน โดยจะลดราคาจำหน่ายสูงสุด 80%

Share