News & Events   Back

งานแถลงข่าว เรื่องการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญช่วงปีใหม่

11 December 2018

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทาง Maxvalu Supermarket เข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่องการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องรัตรโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Share