ข่าวและกิจกรรม   กลับ

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

30 สิงหาคม 2560

จากกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ที่ Maxvalu Supermarket สาขาพัฒนาการ สาขาหลักสี่ สาขาคู้บอน ได้ร่วมกับคุณลูกค้าตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
บริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณสมศักดิ์ สบเสถียร ได้เป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับหัวหน้าโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ดอก 
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

แชร์