ข่าวและกิจกรรม   กลับ

เยี่ยมชมสวนกล้วย Topvalu Smart Banana  มาตรฐาน Global GAP

20 มกราคม 2561

ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทอิออน(ไทยแลนด์)จำกัด และบริษัทอิออนท๊อปแวลู ทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ได้ไปเยี่ยมชม

สวนกล้วยที่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นสวนที่ผลิตสินค้า Topvalu Smart Banana  ได้รับมาตรฐาน Global GAP(Good Agriculture Practices)  เพื่อเยี่ยมชมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว กระบวนการรับเข้า ตัดแต่งชั่งน้ำหนัก ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุ บ่ม และเตรียมขนส่ง

ไปจนถึงการจัดส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบสินค้าที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้าของเรา   สมกับที่เป็น Smart Banana ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อพนักงานและชาวสวน  เป็นมิตรต่อผลิตภัณฑ์เพื่อการได้มาซึ่งปริมาณและคุณภาพอย่างยั่งยืน มีการควบคุมมาตรฐานของฟาร์มและโรงงานผลิต

แชร์