ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Topvalu Donate 2019

27 สิงหาคม 2562

Aeon(Thailand)Co., Ltd. ผู้ประกอบธุระกิจ Maxvalu Super Market ได้บริจาคสิ่งของที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ Topvalu เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ดังนี้

1.มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน วัดโป่งคำ จ.น่าน บริจาคสิ่งของร่วมมูลค่า 3,437,828 บาท

2.มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ําพ บริจาคสิ่งของร่วมมูลค่า 5,289,582 บาท

3.สภากาชาดไทย บริจาคสิ่งของร่วมมูลค่า 6,691,472 บาท

แชร์