ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Japan Students Field Trips Maxvalu 2019

1 ตุลาคม 2562

Aeon (Thailand) Co.,Ltd. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กญี่ปุ่น ในเรื่องการทำงานใน Supermarket โดยร่วมกับโรงเรียนญีปุ่นนำนักเรียน พร้อมอาจารย์มาเยี่ยมชมและทัศนศึกษาที่ Maxvalu Super Market สาขา CDC รามอินทรา เมื่อวันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณของสนับสนุบ ดังนี้ TOPVALU, DUTCH MILL, LACTASOY, NISSIN, LOTTE KOALA'S MARCH, CHUPA CHUPS, VITAMILK CHAMP, TARO, SINGHA, BUCHER, D-PLUS, SINO, KARISMA และขอบคุณสถานที่ CDC รามอินทรามา ณ ที่นี้

แชร์