News & Events   Back

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4

23 November 2023

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต”  ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ รพ.ภูมิพล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาขาของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขึ้นที่สาขาหลักสี่ โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของ รพ. ภูมิพล มารับบริจาค ในครั้งนี้มีผู้มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 50 คน  บริจาคได้ 39 คน   คนละ 450 cc. คิดเป็นยอดบริจาคโลหิต 17,550  cc. ทั้งนี้ขอขอบคุณพนักงานและลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

Share