News & Events   Back

AEON SCHOLARSHIP 2019

10 December 2019

เมื่อวันที่ 27 พย.ที่ผ่านมามีการมอบทุนการศึกษา AEON SCHOLARSHIP 2019 ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มอบให้น้องๆนศ.จากจุฬา 1 คน ธรรมศาสตร์ 2 คนรวมยอดบริจาคการศึกษา ทั้งสิ้น 210000 บาท

Share