ข่าวและกิจกรรม   กลับ

มอบเงินบริจาคในโครงการใบเสร็จสีเหลือง

25 มกราคม 2567

ขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมบริจาคในโครงการใบเสร็จสีเหลือง และสาขาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ตั้งจุดรับบริจาค โครงการใบเสร็จสีเหลืองเป็นโครงการหนึ่งในหลายๆโครงการที่บริษัท อิออน ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2001 เป็นเวลา 23 ปีมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น และที่บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2015 โดยปีนี้เราได้ดำเนินการการโครงการนี้ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ค่ะ

 

โดยทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน เราได้บริจาค1% จากยอดซื้อสินค้าของลูกค้า ที่ร่วมตัดชิ้นส่วนท้ายใบเสร็จใส่ลงในกล่องมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

 

โดยยอดบริจาคใบเสร็จสีเหลือง ของแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และ แม็กซ์แวลู ทันใจ

 

และในวันนี้ 25 มกราคม 67 ได้มีพิธีรับมอบเงินบริจาคในโครงการ Yellow Receipt (ใบเสร็จสีเหลือง)

 

ณ บริเวณพื้นที่ แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาหลักสี่

 

แบ่งเป็นยอดบริจาค

 

1.มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ 106,813.39 บาท

 

2.มูลนิธิช้าง แห่งประเทศไทย 78,789.03 บาท

 

3.มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 11,186.05 บาท