ข่าวและกิจกรรม   กลับ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูล “ราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค – บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง”

15 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูล

“ราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค – บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง”