ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Thailand Food Bank ลดขยะ – ช่วยเปราะบางเข้าถึงอาหาร

15 พฤษภาคม 2567

สวทช. ร่วมกับมูลนิธิ SOS เปิดตัวโครงการจัดตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทย : การบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน คำตอบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในครั้งนี้ Maxvalu Supermarket ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบันรวม 24 สาขา โดยอาหารส่วนเกินที่ปริจาคให้กับ SOS จะนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางแทนการทำลายทิ้ง เพื่อให้ได้ประโยขน์สูงสุด