ข่าวและกิจกรรม   กลับ

กิจกรรมบริจาคโลหิต

29 พฤษภาคม 2567

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต”  ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ รพ.ภูมิพล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาขาของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขึ้นที่สาขาหลักสี่ โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของ รพ. ภูมิพล มารับบริจาค ในครั้งนี้มีผู้มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 คน  บริจาคได้ 39 คน   คนละ 450 cc. คิดเป็นยอดบริจาคโลหิต 17,550  cc. ทั้งนี้ขอขอบคุณพนักงานและลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ