ข่าวและกิจกรรม   กลับ

พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

25 เมษายน 2563

วันนี้ Maxvalu Supermarket  เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต 2 ซึ่งยังคงสินค้า 6 กลุ่มเช่นเดิม เราพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน แต่ล็อตที่ 2 วันนี้มีรายการสินค้าที่เข้าร่วมมากกว่าล็อตที่หนึ่งหลายเท่าตัวจากล็อตที่หนึ่ง  72 รายการแต่ล็อตที่สองนี้รวมกันถึง 3,025 รายการโดยลดสูงสุดถึงร้อยละ 68 มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตสองรวมกันถึง 51 องค์กรเป็นข้าวสารถุง 18 บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภค 20 บริษัทและห้างสรรพสินค้าต่างๆ 13 ห้างทั่วประเทศ ซึ่งลดสูงสุดถึงร้อยละ 68 และระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือ วันที่ 25 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายนเป็นอย่างน้อยโดยจะลดราคาในห้างค้าส่งค้าปลีก 13 ห้างและสาขาทั่วประเทศของห้างที่เข้าร่วม

ซึ่งทาง Maxvalu เองได้มีสินค้าราคาลดพิเศษมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อ ทั้งสินค้าลดราคาพิเศษ กว่า 50 % และยังมี สินค้าซื้อ 1 แถม 1 ร่วมรายการนี้อีกด้วย

แชร์