ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Grooming Volunteer for Handicapped Animals Foundation

31 พฤษภาคม 2563

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานดีๆ ที่ทาง บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้ธุรกิจ AEON Pet Shop ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำโครงการ “จิตอาสาดูแลน้องหมาพิการ” ให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โดยมีผู้ชำนาญการจากประเทศญี่ปุ่น Ms.Nanako Okuno เป็นผู้นำทีม Groomer ในการตัดขนสุนัข, ตัดเล็บ, ไถขนอุ้งเท้า และทำความสะอาดหู เป็นต้น เป็นจำนวนกว่า 200 ตัว

ระยะเวลาของกิจกรรม ได้เกิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 23, อาทิตย์ที่ 24 และเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

และยังมีโครงการต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดและข่าวดีเช่นนี้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

แชร์