ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Event Tsunami Day 2020

5 พฤศจิกายน 2563

5 พฤศจิกายน 2563

อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน วันสึนามิโลก ครบรอบ 10 ปีของประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานแสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือจากนานาประเทศ ในโครงการที่มีชื่อว่า “Aeon Joining Heart Project” ป่าช่วยปกป้องเราจากสึนามิ และตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและป้องกันภัยจากสึนามิ และยังมุ่งหวังให้มีพื้นที่สีเขียว เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนเป็นเกราะกำบังและยังปกป้องภัยธรรมชาติได้รวมไปถึงช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย

กิจกรรมที่ผ่านมาได้รวบรวมอาสาสมัครจากลูกค้าและพนักงานของบริษัททุกสาขาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า โดยรวมแล้วกิจกรรมที่ผ่านมาได้ปลูกป่ามาแล้วกว่า 10 ล้านต้นในหลายประเทศ ทั้งในญี่ปุ่นและรวมถึง อิออน อีกหลายประเทศในอาเซียน และในส่วนของประเทศไทยได้ปลูกป่ามาแล้วกว่า 10,000 ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดไป

แชร์