ข่าวและกิจกรรม   กลับ

โครงการทุนการศึกษาของกลุ่มอิออน

16 พฤศจิกายน 2563

โครงการทุนการศึกษาของกลุ่มอิออน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยมอบให้กับนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในงานได้มีผู้บริหารในเครืออิออนไปร่วมงาน และในส่วนของจำนวนบริจาคทุนการศึกษา มีดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทุน มูลค่า 70,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน มูลค่า 140,000 บาท

แชร์