ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Yellow receipt donation

22 มกราคม 2564

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. มีการบริจาคเงินในโครงการ Yellow receipt ของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ทางบริษัทจึงจัดให้มีการ บริจาคแบบภายในโดยเรียนเชิญ Mr. Masatoshi Omoto MD.  เป็นผู้มอบเงินบริจาค

ยอดเงินทั้งหมด จำนวน 323,734.18 บาท โดยแบ่งเป็นมูลนิธิ ดังนี้

  • มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ  157,534.94 บาท
  • มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย 100,221.13 บาท
  • มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 13,301.14 บาท

และรวมถึง มูลนิธิที่ 3 ของแต่ละสาขา 64,676.97 บาท

แชร์