ข่าวและกิจกรรม   กลับ

กิจกรรมโครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE

4 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมโครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE

 

ทางบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนใน โครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ E-Library” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

โรงเรียนจะได้รับโปรแกรม E-Library พร้อม E-book จำนวน 600 เล่ม และคอมพิวเตอร์โรงเรียนละ 4 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 857,500 บาท ได้แก่

  1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
  2. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี
  3. โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
  4. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แชร์