ข่าวและกิจกรรม   กลับ

รูปภาพการมอบของบริจาค โครงการ V HUB WE CARE

28 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกับ ศูนย์พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว วังหิน และร่วมกับศูนย์การค้าวิคตอรี่ฮับ จัดโครงการ V HUB WE CARE เป็นศูนย์กลางในการนำสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น  นำไปบริจาคให้กับ รพ.รามาธิบดี และ รพ.ราชวิถี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคคลาการทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ดังนี้

 

1.ประเภทอาหาร

-อาหารกึ่งสำเร็จรูป  ปลากระป๋อง

-นม UHT  น้ำผลไม้  ขนมต่างๆ

2.ประเภทของใช้ส่วนตัว

-ยาสีฟัน  ครีมอาบน้ำ  น้ำสระผม  กระดาษชำระ ผ้าอนามัย

3.ประเวชภัณฑ์

-ยาไทลินอล 500

-ยาอมแก้เจ็บคอ ลดเสมหะ

แชร์