ข่าวและกิจกรรม   กลับ

บริจาคสิ่งของให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย

6 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้มีการบริจาคสิ่งของให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มูลค่า 831,279.97 บาท

เพื่อนำไปจัดชุด Hygiene Kits มอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน

ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และคนไร้ที่พึ่ง และรวมไปถึงผู้ประสบภัยต่างๆ

และในครั้งนี้ได้ส่งต่อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟใหม้ในย่านกิ่งแก้วอีกด้วย

แชร์