ข่าวและกิจกรรม   กลับ

Yellow Receipt Donation 20/07/2021

20 กรกฎาคม 2564

อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. มีการบริจาคเงินในโครงการ Yellow receipt ของเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ทางบริษัทจึงจัดให้มีการ บริจาคแบบภายในโดยเรียนเชิญ Mr. Masatoshi Omoto MD.  เป็นผู้มอบเงินบริจาค

ยอดเงินบริจาคแบ่งเป็นมูลนิธิ ดังนี้

•มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ 143,724.67 บาท

•มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย 99,236.95 บาท

•มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 11,910.84 บาท

แชร์