ข่าวและกิจกรรม   กลับ

อิออนมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

4 สิงหาคม 2564

พิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

บริษัท อิออน กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID -19 ณ.ปัจจุบัน โดยสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านเยน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดสรรเป็น อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ มอบให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม

โดยรายละเอียดอุปกรณ์ที่บริจาคสำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีดังนี้

 

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (Nasal high flow oxygen therapy)                 จำนวน 45 เครื่อง

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (End tidal CO2)                              จำนวน 5 เครื่อง

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)                              จำนวน 50 เครื่อง

เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Patient monitor)                                                                   จำนวน 30 เครื่อง

แชร์