ข่าวและกิจกรรม   กลับ

บริจาคถุงยังชีพ กระทรวงแรงงาน

16 สิงหาคม 2564

บริจาคถุงยังชีพ กระทรวงแรงงาน

วันที่ 16 กันยายน 2564 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

โดยในงานมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (สุชาติ ชมกลิ่น) เป็นตัวแทนรับมอบ มูลค่าทั้งสิ้น 288,291 บาท

แชร์