ข่าวและกิจกรรม   กลับ

บริจาคโลหิต 33,300 CC ให้กับ รพ.ภูมิพล

21 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง แต่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวันจนเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ วิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ โลหิตไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไป

“ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เกิดวิกฤตโลหิตขาดแคลน จึงได้ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน”  ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ รพ.ภูมิพล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาขาของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ขึ้นที่สาขาหลักสี่ ในวันที่ 21 กันยายน 2564  โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของ รพ. มารับบริจาค มีผู้มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 110 คน  บริจาคได้ 74 คน   คนละ 450 cc. คิดเป็นยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 33,300 cc. . ขอขอบคุณพนักงานและลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

แชร์