ข่าวและกิจกรรม   กลับ

บริจาคเงินในโครงการ Yellow receipt 2022

27 กรกฎาคม 2565

บริจาคเงินในโครงการ Yellow receipt 2022

27 กรกฎาคม 2565

ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. มีการบริจาคเงินในโครงการ Yellow receipt ของเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565

แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ทางบริษัทจึงจัดให้มีการ บริจาคแบบภายในโดยเรียนเชิญ Mr. Masatoshi Omoto MD.  เป็นผู้มอบเงินบริจาค

ยอดเงินบริจาคแบ่งเป็นมูลนิธิ ดังนี้

•มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ 132,025.72 บาท

•มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย 91,444.70 บาท

•มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 10,538.37 บาท

แชร์